Description: toplogotranis.gif

Description: _obrazek-uvod.gifDescription: hlav_fixed.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis produktu

 

Ukázka obrazovek   

                                                        

 

 

 

 

 

Ocenění

 

 

 

 

Description: CMiMon.gif

 

LUPUS Kontrolor, CCS Monitor,

LUPUS tranis

Popis produktu

Představení systému LUPUS

Elektronická kniha jízd LUPUS kontrolor je součástí modulárního systému LUPUS, kterému bylo uděleno ocenění nejvyšší kvality CZECH MADE. LUPUS je registrovaná mezinárodní ochranná známka produktů společnosti Princip a.s.Praha.

 

 Systém LUPUS je nabízen v provedení on-line „LUPUS tranis“ (sledování vozidel prostřednictvím GSM sítě v reálném čase)  a v provedení off-line “Elektronická kniha jízd LUPUS Kontrolor“.

LUPUS tranis a LUPUS Kontrolor  jsou společným produktem firem

Princip a.s.(hardware) a TRANiS spol.s.r.o.(software).

 

Lupus Kontrolor i Lupus tranis byl upraven podle požadavků společnosti CCS Společnosti pro platební karty a prodával se pod názvy CCS Monitor a CCS Monitor Plus.

 

LUPUS kontrolor (CCS Monitor)

Princip systému

Interní GPS přijímač určuje při zapnutém klíčku s přesností cca 5 m každou polohu vozidla v předem zvoleném časovém nebo délkovém intervalu a ukládá ji do paměti mobilní jednotky. Tyto údaje jsou po vyjmutí paměťové části načteny do PC a v uživatelsky přívětivém software Kniha jízd porovnány s databází minimálně 35 tisíc dopravních uzlů ČR a SR. Každé poloze je pak přiřazen název příslušného místa. Základní databáze lze rozšířit o databázi ulic všech krajských a okresních měst v ČR a o digitální mapy Polska, Maďarska a celé Evropy. Z těchto údajů je vyhotoven podrobný a stručný itinerář uskutečněných jízd, vyhodnocení spotřeby PHM (CCS), měsíční a roční zúčtování podle zákona o dani z příjmu.

 

Popis systému

LUPUS kontrolor se skládá z hardware “mobilní jednotka GPS“ a ze software “Kniha jízd“, případně z dalšího SW komunikační server pro klienty s větším počtem vozidel nebo dislokovaných pracovišť.

Hardware

Mobilní jednotku GPS tvoří komponenta napevno instalovaná ve vozidle spojená s anténou GPS a spínací skříňkou, vyjímatelná paměťová část s displejem a čtečka pro přenos dat do PC.

Jednotka má své identifikační číslo, ke kterému je vztažena SPZ vozidla, typ vozidla a řidič nebo skupina řidičů, kteří mohou být dále rozlišeni čipem Dallas. Jednotka časově registruje začátek a konec jízdy. Dále v libovolně zvoleném časovém nebo délkovém intervalu průběh najeté trasy a překročení nastavené povolené rychlosti. Každou jízdu lze přepnutím na panelu jednotky rozlišit na služební nebo soukromou. Jízdy označené jako soukromé nejsou polohově lokalizovány (platí jen u jednotek předem naprogramovaných vlastníkem vozidla). Každé vyjmutí paměťové části je zaznamenáno, jako ochrana proti obcházení registrace.

 

Jednotka je schopná načítat data z diagnostiky vozů Škoda. V tomto případě je disproporce mezi tachometrem a jednotkou naměřenými údaji nulová.

 

Procesor

Jednotka je řízena 16 – bit procesorem Philips.

 

GPS

Polohu určuje OEM GPS přijímač Trimble. Tento GPS modul je určen do extrémních příjmových podmínek jako je městská zástavba nebo zalesněné prostory a kaňony.

 

Anténa

Aktivní anténa GPS, 3V (47x40x12 mm), možno montovat skrytě nebo na palubní desku.

Střešní anténa kombinovaná GPS 9 17 V FLEX.

 

Paměť

FLASH  8Mbit

RAM  8Mbit

 

Technické parametry

Napájení

9 – 15 V

Interface

RS232C

Operační teplota

-40 °C --- +75 °C

Určování polohy

GPS

Velikost

109 x 74 x 27 mm

Váha

0.2 kg

 

 

Software

Základním softwarem elektronické knihy jízd je klient aplikace „Kniha jízd“. Pro zákazníky s větším počtem vozidel a detašovanými pracovišti nebo požadavkem na kombinaci knihy jízd se sledováním vozidel v reálném čase (on-line) je vhodné jako meziprodukt použít software Komunikační server. viz obr.

 

Komunikační server

Je software na platformě Windows NT resp. LINUX provádějící archivaci dat z on-line nebo off-line mobilních jednotek. To vše při zaručení vysoké spolehlivosti ochrany spravovaných dat vůči poruchám hardware nebo neoprávněnému zneužití. Zabezpečuje obousměrnou datovou komunikaci mezi vozidly a dispečinkem resp. mobilní jednotkou el. knihy jízd a klientskou aplikací Kniha jízd. Dokáže řídit prakticky neomezený

počet vozidel v reálném čase.

Podporuje síťovou komunikaci LAN/Intranet, Internet nebo pevné a modemové propojení na BMG GSM. Datové a komunikační struktury jsou otevřeny k podnikovým a řídícím informačním systémům jako je např. SAP. Ke komunikačnímu serveru lze připojit neomezený počet klientských aplikací.

 

Kniha jízd

Kniha jízd je uživatelsky přívětivý SW na kompletní platformě Windows, který umožňuje zpracovávat data z komunikačního serveru nebo přímým importem z mobilní jednotky.

 

Softwarem Kniha jízd se konfiguruje mobilní jednotka a vyhodnocuje  provoz vozidel. Součásti SW je databáze 35 tisíc dopravně propojených míst ČR a SR, kterou je možné doplnit o již zmíněné databáze ulic a mapu Evropy.

 

Description: hlstrpl.gif

 

 

 

V knize jízd lze jednoduše evidovat neomezený počet vozidel a řidičů.     Čerpání pohonných hmot lze zadávat ručně nebo natažením v elektronické podobě. Kniha jízd zpracovává elektronický formát CCS. Oprávněná osoba může veškeré záznamy dodatečně editovat, k čemuž přispívá i řada automatických funkcí jako je například generování oblíbených cest a účelů.    Najeté a vytvořené trasy lze zobrazit v digitální mapě komunikací M1:50 000. Viz obrázek

 

Základní sada

Mobilní jednotka, SW Kniha jízd s databází 35 000 dopravně propojených míst, čtečka k PC s kabely, anténa GPS pro skrytou montáž.

Montáž

Instalace do vozidla je velmi jednoduchá. S ohledem na splnění příslušných předpisů platných v ČR je však nutné využít regulérního autoservisu. S ohledem na odlišnosti vozidel, respektive rychlejší a tedy lacinější montáž, výrobce doporučuje využít služeb značkových servisů, které odběratel navštěvuje.

                                                                                                                                   Zpět na záhlaví stránky

Ukázky obrazovek

 

Description: ccs.gif

                                                                                                                                                

Description: export.gif

 

Description: hlstrst.gif

 

Description: infojiz.gif

 

Description: mapa.gif

 

Description: souhst.gif

 

Description: vlmispl.gif

 

Description: vlmisst.gif

 

                                                Zpět                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Kontrolor.gif

 

 

Description: Kontrolor.gif

 

 

 

Description: kontrolor.JPG

 

 

 

 

 

Description: obrazek_produkty.gif