Description: toplogotranis.gif

Description: _obrazek-uvod.gifDescription: hlav_fixed.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledování přeprav zvířat - TRACKER Z

Popis produktu

 

 

Produkt TRACKER Z byl určen pro sledování přerav zvířat. Vznikl rozšířením aplikace TRACKER tedy systému pro sledování pohybu vozidel.

 

Od 1.1.2005 začalo platit nařízení ES č.1/2005 ze dne 22.prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č.1255/97. Toto nařízení  stanovilo povinnost od 1.1.2007 sledovat  nová vozidla přepravující určená zvířata na delší vzdálenosti pomocí systému GPS.

 

Dopravci byli povinní vybavit svá nová vozidla pořízená po 1.1.2007 systémem pro sledování vozidel, který byl  rozšířený o funkce důležité pro ochranu zvířat během přepravy. Jde zejména o hlídání limitů a záznam teplot v přepravním prostoru zvířat, záznam otvírání a zavírání dveří přepravního prostoru a záznam připojení návěsu a přívěsu.

 

Produkt vznikl v české, německé a anglické verzi a byl využíván dopravci České republiky, Německa, Holandska, Belgie a dalších států Evropy.

Ukázka obrazovek

 

                     Description: Vstup do sledování aut.bmp

 

                  

 

Description: Bez názvu

 

 

Description: Pozice aut 1.bmp

 

Description: Pozice aut 2.bmp

 

 

Description: Trasa 2.bmp

 

 

Description: Trasa 1.bmp

 

 

Description: Jizda

 

 

Description: Bez názvu.JPG

 

 

 

Zpět

 

 

 

 

 

 

 

         

     Description: tracker.JPG

 

 

 

          Description: Tracker_dvdd.gif

 

 Description: tracker.JPG

 

 

 

 

Description: schema_tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Schéma systému TRACKER